L-Għaqda Studenti tat-Teologija (GħST) twaqqfet fis-6 ta' Novembru 1945, bl-isem ta' "Royal University Students' Theology Association" (RUSTA). L-Għaqda hadet l-isem li ghandha issa fl-1978, wara li l-Fakulta' tat-Teologija ma baqghetx tifforma parti mill-Universita' minhabba riformi li kienu saru. Il-Fakulta' regghet lura l-Universita' fl-1988. Tul iz-zmien li l-Fakulta' ghamlet barra mill-Universita', l-GhST dejjem esprimiet ix-xewqa profonda li l-Fakulta' terga' ssir parti integrali mill-Universita'. kif inhi llum.

President: Kurt Galea
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: ghstmalta.org
Facebook: GhST